Kouzelná montessori školička

 
 
 
 

Kouzelná montessori školička poskytuje dětem mimoškolní aktivity v podobě kroužků, které probíhají v prostorách školičky – zahradničení, hudební kroužek, výtvarný kroužek, lekce jógy, návštěva sauny, vaření, výuka anglického a italského jazyka. Kroužky se mění podle zájmu a potřeb dětí.

Dále pak zajišťuje mimoškolní aktivity jako je kurz plavní, bruslení a lyžování, a to v zařízeních k tomuto určeným pod vedením zkušených lektorů. Návštěvy veřejných prostor – knihovna, základních a jiných škol. Výletů do blízkého okolí – lesopark, Kamencové jezero, Skanzen a i do jiných měst a obcí (Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří).

Pro děti od 2 do 7 let


Denní režim

7:00 - 8.00 Příchod dětí do budovy
7:30 - 10:00 Práce s montessori pomůckami, průběžná svačina
10:00 - 12:00 Pobyt venku
12:00 - 13:00 Oběd, hygiena
13:00 Vyzvedávání dětí s polodenní docházkou (nejpozdější čas)
13:00 - 14:30 Odpočinek, spánek malých dětí, relaxace, čtení knih, předškolní příprava/větší děti
15:00 - 15:45 Odpolední kroužky, průběžná svačina
15:45 - 17:00 Práce s montessori pomůckami / pobyt venku
Časový harmonogram dne je pouze orientační, vždy vycházíme z tempa a aktuálních potřeb dětí.
  • V dopoledních hodinách probíhá tříhodinový pracovní blok, při kterém se děti věnují práci s Montessori pomůckami, dle zájmu dětí se může pedagogický pracovník individuálně či skupinově s jednotlivými dětmi věnovat výtvarným činnostem, hudebním a pohybovým aktivitám nebo zdravotním cvičením (protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační).
  • Dle počasí je každý den dopoledne zařazován pobyt venku. K pobytu venku využíváme naší zahradu, vycházky do městského parku nebo procházky po okolí.
  • Odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí, menší děti odpočívají, starší dětí mohou jen relaxovat, prohlížet si knihy nebo je pro ně připravena náhradní činnost. Děti, které jsou v posledním roce předškolní docházky, se věnují přípravě na školu.
  • Odpoledne po odpočinku je možné navštěvovat volitelné kroužky, které jsou realizovány v rámci budovy školy.

Strava

Vaše dítě má při celodenní návštěvě školičky nárok na stravu v podobě 2 svačin (dopolední a odpolední) a oběda v ceně 70 Kč na den. V případě polodenní návštěvě školičky má nárok na dopolední svačinu a oběd. Pitný režim je zajištěn po celý den. Stravné je hrazeno převodem na účet dle měsíčních předpisů stravného, které vypočítáváme na základě docházky dětí.

Pokud dítě ve školce nebude, je nutné nahlásit absenci co nejdříve na mobilní telefon ředitelky. Omluva se počítá ten den do 9:00 hod.

Jsme nekompromisní v kvalitě stravy pro děti v naší školičce. Pokud to lze, preferujeme potraviny v bio kvalitě a lokální dodavatele. Obědy jsou dováženy. Strava je vyvážená a založená na kvalitních potravinách. Základem pitného režimu je čerstvá voda, ovocné BIO šťávy a mošty, ovocné a bylinné čaje z naší zahrádky, Bio mléko. Jídelníček vychází z výživové pyramidy, desatera stravy dětí a doporučení o rozložení energetického příjmu během dne.

Vzhledem k volbě nákupu kvalitních gastronádob a zejména díky rychlosti dodání jídla do naší školky není nutné jídlo znovu ohřívat a tím zbytečně přicházet o hodnotné živiny. Teploty jídel při výdeji zpravidla vždy oscilují kolem hodnoty 80 °C.

Stravovací návyky z domova jsou různé, avšak děti dostávají stravu jednotnou. Výjimku tvoří děti se zdravotními komplikacemi. To však musí být lékařsky doloženo. Ve školce jsme schopni zajistit stravu i dítěti se specifickými stravovacími potřebami.

S ohledem na Montessori práci dětí je svačina, převážně v podobě čerstvé zeleniny a ovoce, pečiva a pomazánek, dětem volně k dispozici a děti se významně podílejí na její přípravě.

Děti vedeme ke vnímání svých potřeb a svobodné volbě nejen doby stravy, ale i složení stravy či snědeného množství.

 
 
 
 
 

Kroužky

Znáte přísloví: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš? Tak přesně takhle fungují naše kroužky. Ať už se jedná o hudbu, hru na hudební nástroj nebo vědecké experimenty, Vaše dítě se může své oblíbené činnosti věnovat už od malička. Hravou formou se tak naučí základy dříve než ostatní děti a ve škole na nich může stavět.

Intenzivnější zaměření kroužků napomáhá rodičům rozeznávat talent jejich dětí a dětem přináší radost a uspokojení, umožňuje jejich rozvíjení.

Praktickou výhodou je to, že absolvováním kroužků během pobytu ve školce, zbývá rodičům a dětem více času pro společné rodinné zážitky.

Sauna

Pondělí od 9:30 do 10:30

Plavání

Úterý od 8:00 do 8:45

Jóga

Středa od 8:30 do 9:30

Výtvarníček

Středa od 9:45 do 10:30

Hudebníček

Středa od 14:00 do 14:30

Plavání

Čtvrtek od 8:00 do 8:45

Kuchtík

Pátek od 14:00 do 14:30

Scrollováním na rozvrhu posouváte časovou osu.

Rozvrh jógy s rezervacemi naleznete zde.


Kolik kroužků je akorát?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá a všeobecná odpověď. Jen vy jako rodiče znáte své dítě a víte, co ho baví a co zvládne. Některé děti jsou trochu pomalejší a raději si v klidu a postupně vše osahají mezi ostatními dětmi, jiné naopak živě zkoušejí vše.

Pokud si nejste jistí, oslovte pedagogy ve školce. Doporučí vám, kolik kroužků dítě zvládne. Obvykle děti chodí na dva kroužky – jeden pohybový a jeden zaměřený na umělecké aktivity či jemnou motoriku.

Přírodníček

Máš rád ovoce a zeleninu? Chceš se dozvědět něco o tom, jak ji pěstovat? Přidej se k nám! U nás se naučíš nejen, jak založit vlastní zahrádku, ale také jak o sazenice správně pečovat, a jak je upravit ke konzumaci. Pro ostatní dětičky připravíme nejen zdravé chutné svačinky, ale také mlsky v podobě sušeného ovoce, apod. Dozvíš se také nějaké triky pro péči o domácí květiny. Přes zimu si vyzkoušíme, jak květiny jednoduše hezky vázat, co vše se dá z přírodnin vytvořit, a vyrobíme si svůj vlastní adventní věnec. V zimním období se také vrhneme na zahradnické pokusy. Více se dozvíš až na první hodině... S sebou si vezmi jen staré oblečení, gumáky, pláštěnku a spoustu síly.

Výtvarníček

Kreativně tvořivý kroužek má za cíl rozvíjet u dětí fantazii, představivost a cit pro krásu a umění. Tento rozvoj bude probíhat za pomoci netradičních výtvarných technik, se kterými se děti ve školce nesetkají. Mezi tyto netradiční výtvarné techniky patří například savování textilu, foukání z barevných bublifuků a další. Umělecké projekty jsou přizpůsobené jak věku dětí, tak ročnímu období.

Kuchtík

V kroužku Kuchtíka se děti naučí jednoduché recepty, které si samy připraví. Během přípravy se děti seznámí s hygienickými zásadami a etiketou stolování. Mimo jiné zde děti zužitkují také zkušenosti, které ve školce získaly při soustředěné práci v oblasti praktického života.

Hudebníček

Myslíš, že máš na to být hudební skladatel? Přidej se k nám rozvinout svůj talent. Program bude opraven dle věku přihlášených. Ale na co se můžeš těšit už teď? Budeme zpívat, tleskat, dupat, tančit. Zároveň si vyzkoušíš hru na několik hudebních nástrojů, a naučíš se na ně správně hrát. Naučíme se nejen zpívat písně dle ročního období, ale také správně dýchat, rytmizovat, učit se rituální tance jiných kultur apod. Nemusíš se vůbec bát, vše proběhne formou hry, a budeme dělat jen to, co Vás bude bavit, a co budete chtít, jsme přece na kroužku!

Hokusy, pokusy

Tady si užijeme spoustu legrace! Zkoumání fyzikálních a chemických zákonů, při kterých budeme objevovat nové poznatky. Budeme se bavit při experimentování, pokusech a zkoušet, co vše můžeme vymyslet s věcmi, které nás obklopují.

Dramaťáček

V tomto kroužku se u dětí rozvíjí dovednosti v oblasti spolupráce, komunikace, rozvíjí se dětská fantazie, schopnost vnímat, hodnotit, naslouchat druhým. Děti se také učí improvizaci a to vše probíhá pomocí pohádek, her, básniček a říkanek spojených s pohybem.

Chovatelství

Přírodovědný zájmový kroužek pro děti jakéhokoli věku. Děti se v rámci kroužku naučí, jak pečovat o zvířata, osvojí si základy krmení a zacházení se zvířaty. Během roku děti navštěvují exkurze, výstavy a burzy zvířat.

Návštěva sauny

Při dodržování základních pravidel, jako je týdenní rytmus (hladina imunoglobinu A, který chrání sliznice dýchacích cest před infekcí, má vrchol působení právě 6 dní), doporučená teplota v sauně (do 85 stupňů Celsia měřená zásadně ve výši 175 cm nad podlahou, případně v pásmu prohřívání pak nemá být vyšší než 90 st. Celsia s relativní vlhkostí vzduch 25st Celsia) a další, má blahodárný vliv na zdraví dětí. V případě, že dítě onemocní, návštěvu sauny přeruší na dobu 2-3 týdnů, tedy až do úplného uzdravení.

Dopoledne v bilingvním prostředí v anglickém jazyce

Dopoledne strávená strávená v bilingvním prostředí s rodilým mluvčím v anglickém jazyce - Helen Doron.

připravujeme

Výuka italského jazyka

připravujeme..

Kurz dětské jógy

Jóga učí děti být přítomnými a zároveň jim připomíná jejich vlastní bohatství. Jógový příběh v nich probouzí živé obrazy a fantazii. S dětmi tvoříme básničky, malujeme jógové obrázky, nasloucháme hudbu. Jóga napomáhá správnému držení těla. Vhodná jógová cvičení posilují svalstvo a tím pomáhají v prevenci i léčbě problémů pohybového systému.

Kroužky budou otevřeny vždy za minimální účasti 3 dětí a provozovat se budou v malé skupince 6 dětí.

 
 
 

Informační schůzka pro rodiče

Vyplňte prosím své kontaktní údaje, abychom Vás mohli kontaktovat ohledně informačního semináře Montessori dílničky.