Ceník poskytování péče o dítě

 
 
 
 

Kouzelná montessori školička

ceník platný od 1. 4. 2022

Při úhradě školného je možné se domluvit i na jeho částečné úhradě formou sponzorského daru.

Celodenní docházka
6.00 - 17.00 hod
4.000 Kč / měsíc, 5 dní v týdnu
3.600 Kč / měsíc, 4 dny v týdnu
3.000 Kč / měsíc, 3 dny v týdnu
2.600 Kč / měsíc, 2 dny v týdnu
2.000 Kč / měsíc, 1 den v týdnu
Polodenní docházka
6.00 - 13.00 hod
3.600 Kč / měsíc, 5 dní v týdnu
3.000 Kč / měsíc, 4 dny v týdnu
2.600 Kč / měsíc, 3 dny v týdnu
2.000 Kč / měsíc, 2 dny v týdnu
1.600 Kč / měsíc, 1 den v týdnu
Pomůcky výtvarné a hygienické potřeby ke každému typu docházky 1.900 Kč / měsíc
Výhodný balíček pro Vaše děti 6.600 Kč / měsíc

Komplexní balíček se zájmovými kroužky pro Vaše dítě. (celodenní docházka se 3 zájmovými kroužky dle Vašeho výběru, neobsahuje stravu).
Můžete využít slevu na dani až do výše minimální mzdy a to za každý školní rok.

Sleva pro sourozence  

Každé Vaše druhé dítě má slevu ve výši ½ ceny.

SLEVA 20 % Platba poplatku za docházku - jednorázová platba před zahájením školního roku.
Sponzorský dar  

Při úhradě školného je možné se domluvit i na jeho částečné úhradě formou sponzorského daru.

Narozeninová oslava
Vašeho dítěte v prostorách naší budovy
ZDARMA
Zájmové aktivity
dle aktuální nabídky
300 Kč / měsíc / aktivitu
Strava
Celodenní stravné vč. pitného režimu
Polodenní stravné vč. pitného režimu

100 Kč / den
80 Kč / polovina dne
Rezervační záloha 2000 Kč / měsíc

Rezervační záloha slouží k rezervaci místa pro Vaše dítě v dětské skupině, a to po dobu 1 kalendářního měsíce. Její úhrada je proto nezbytná. Pokud dítě nenastoupí, záloha propadá ve prospěch dětské skupiny, v opačném případě Vám bude odečtena při nástupu dítěte od ceny prvního školného.

Montessori Pomůckovné 2.400 Kč / kalendářní rok

Platba se provádí měsíčně. Rodiče se zavazují uhradit zápisné neboli pomůckovné, což je třídní fond dětské skupiny, který pomáhá každoročně s nákupem nových montessori pomůcek, které se objednávají v originální továrně v Holandsku a jejichž nákup je finančně velmi nákladný.

Rodiče se zavazují poměrnou část (od podpisu smlouvy do konce kalendářního roku) do jednoho měsíce od podpisu Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Další pomůckovné bude následně hrazeno v plné výši v měsíci lednu, nejpozději však do 30.1. daného roku.

Nadstandardní služba hlídání dítěte 220 Kč / hodinu
Chvilky bez maminky 600 Kč / 3 hodiny

Zajištění péče o dítě v Kouzelné montessori školičce včetně svačiny a pitného režimu.


Poplatek za poskytování péče na každý měsíc musí být uhrazen zálohově vždy k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce bankovním převodem na bankovní účet Kouzelného montessori školičky.
Jsme z.s. – veškeré získané finanční zdroje jsou tudíž investovány do naší činnosti a rozvoje.

 
 
 
 
 

Montessori pracovny

kurzové období dle rozpisu od srpna

Kurzovné za 6 po sobě jdoucích lekcí
/cena obsahuje i svačinku – ovoce, zelenina, pečivo, pitný režim/
1.500 Kč
  • Sleva na sourozence ve stejné lekci činí 50% z ceny kurzovného - týká se také lezoucích a chodících dětí.
  • Sleva na dítě jehož sourozenec navštěvuje naši školičku činí 50% z ceny kurzovného.
  • Kurzovné vracíme pouze v případě, že se alespoň 24 hodin předem řádně omluvíte lektorce nebo pokud se jedná o zrušení ze strany provozovatele.
  • Máte nárok na náhradu 1 lekce
 

 
 

Jak platit

  • Celý kurz zaplatíte předem přímo lektorce v Kouzelné montessori školičce.
  • V případě žádosti o zrušení kurzu do jeho zahájení Vám bude vrácená částka snížená o storno poplatek 150,- Kč.