Provoz a ceník

 
 
 
 

Kouzelná montessori školička

Při úhradě školného je možné se domluvit i na jeho částečné úhradě formou sponzorského daru.

Celodenní péče
7.00 - 17.00 hod
4.500 Kč / kalendářní měsíc
Polodenní péče
7.00 - 13.00 hod
(Docházka 3 dny v týdnu)
3.700 Kč / měsíc
(2.700 Kč / měsíc)
Zájmová aktivita 200 Kč / měsíc
Strava 70 Kč / den
60 Kč / polovina dne
Hlídání dítěte 120 Kč / 1 hod
330 Kč / 3 hod (včetně svačinky a pitného režimu)
Rezervační záloha 800 Kč

Rezervační záloha slouží k rezervaci místa pro Vaše dítě v dětském zařízení. Její úhrada je proto nezbytná. Pokud dítě nenastoupí, záloha propadá ve prospěch dětského zařízení, v opačném případě Vám bude odečtena při nástupu dítěte od ceny prvního školného. Školné na každý měsíc musí být uhrazeno k poslednímu dni předešlého měsíce. Pokud dítě zařízení celý měsíc nenavštěvuje, činí rezervační poplatek 1800Kč.

Pomůckovné 1.000 Kč / rok

Rodiče se zavazují uhradit zápisné neboli pomůckovné, což je třídní fond dětského zařízení, který v montessori zařízeních pomáhá každoročně s nákupen nových montessori pomůcek, které se objednávají v originální továrně v Holandsku a jejichž nákup je finančně velmi nákladný. Rodiče se zavazují uhradit tuto částku do tří měsíců od podpisu smlouvy. Další pomůckovné pak bude hrazeno po uplynutí 12ti měsíců od této platby.

Výhodné balíčky a slevy

Zážitkový balíček pro vaše dítě se zájmovými kroužky
celodenní docházka se 3 zájmovými kroužky dle Vašeho výběru na 3 měsíce
5.000 Kč / měsíc
  • Každé Vaše druhé a další dítě má slevu ve výši 1/2 ceny, pokud první dítko platí plnou cenu (tedy celodenní docházku 5 dní v týdnu)
  • Narozeninová oslava Vašeho dítěte v prostorách naší budovy zdarma
 
 
 
 
 

Kouzelné Montessori Dílničky

kurzové období květen-červen

Kurzovné za 6 lekcí
/cena obsahuje i svačinku – ovoce, zelenina, pečivo, pitný režim/
1.000 Kč
  • Sleva na sourozence ve stejné lekci činí 50% z ceny kurzovného - týká se také lezoucích a chodících dětí.
  • Sleva na dítě jehož sourozenec navštěvuje naši školičku činí 50% z ceny kurzovného.
  • Kurzovné vracíme pouze v případě, že se alespoň 18 hodin předem řádně omluvíte lektorce nebo pokud se jedná o zrušení ze strany provozovatele.
 

 
 

Jak platit

  • Celý kurz zaplatíte předem přímo lektorce v Kouzelné montessori školičce.
  • V případě žádosti o zrušení kurzu do jeho zahájení Vám bude vrácená částka snížená o storno poplatek 150,- Kč.
 
 
 
 

Kouzelná montessori školička

Děti s Vámi prožijí čas, který bude patřit jen vám.