Vítejte u nás...

v prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně. S lidmi, kteří jim důvěřují. V čase, který je otevřený. S principy, které jsou nám vlastní... opravdové Montessori.

 
 
 
 
 

Vítejte!

Jsme prestižní školička s individuálním přístupem k dětem a jejich rodinám. Naším smyslem je podpořit děti ve vzdělání a rozvoji jejich individuality způsobem respektujícím jejich přirozené tempo učení. Vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání, do kterého začleňujeme prvky z metody paní Marie Montessori, s využitím pomůcek pro všestranný rozvoj každého dítěte.

Chceme dětem vytvořit takové prostředí, ve kterém se budou cítit šťastně, zábavně a hravě, kde si budou moci uvědomit a procítit vlastní jedinečnost. Dbáme na výběr učitelů, průvodců velké části jejich dětství. Neustále se vzděláváme, rozvíjíme v tom, co chceme dětem předat. Projevy vzájemné důvěry, solidarity, pomoci a podpory jsou pro nás stěžejní.

Přejeme si, aby děti vnímaly vzdělání za přirozenou součást svého života, cítily se úspěšné i uvnitř sebe sama.

 
 
 
 
 
 

Náš tým

Mgr. et Bc. Hana Kořínková
Mgr. et Bc. Hana Kořínková

739 034 462
hana.korinkova@kouzelna-skolicka.cz

„Věnovat se dětem vědomě, provázet je životem s respektujícím přístupem a ukázat jim možnosti rozvoje sebe sama to bylo a je PROČ Kouzelná montessori školička.“

Vystudovala jsem právnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni, kde jsem se zaměřila na studium Ústavního práva – Základní lidská práva a principy, práva dětí. Po získání praxe v soukromé i státní sféře právní oblasti a po narození syna Tomislava jsem se vrátila na svou cestu. Za pomoci jógy, praktikování ásan a meditací jsem znovu-objevila vnitřní sílu a touhu pracovat s dětmi a pro děti. Po narození dcery Anežky jsem své vzdělání rozšířila o studium Asistenta pedagoga v NIDV Karlových Varech, neboť jsem toužila získat alespoň základní pedagogické vzdělání. Absolvovala jsem kurz Základní znalosti Montessori pedagogiky ve výcvikovém AMI centru v Praze. A získala jsem osvědčení pro lektora jógy pro děti i dospělé. Tím nekončím, ale právě začínám…

Děkuji rodičům za jejich podporu, manželovi a dětem za bezpodmínečnou lásku a zrcadlo, které mi každý nový den nastavují znovu a znovu. Velké díky patří i Leničce Konopáskové, která stojí vždy při mně. Děkuji své velké učitelce Jarušce Sedláčkové za to, že mne neustále vrací zpět k sobě samotné. Děkuji Míše Willheimové za možnost objevení montessori metody, pedagogiky jako celku. Děkuji Mišce Kasikové za možnost uskutečňovat sen. Haničce Luhanové za příležitost, Olince Tajovské za nadhled. A všem dalším (Evička Dorňáková, Jitka Straková, Veronika Marková, Jaruška Černá, Veronika Pecáková,…), kteří mne provázejí.

Lenka Čáslavová
Lenka Čáslavová

Vyučila se dámskou krejčovou a v roce 2012 absolvovala roční odborný kurz Asistenta pedagoga v Mostě. Od té doby se aktivně věnuje práci s malými dětmi v mateřských školách. V roce 2015 získala osvědčení ze vzdělávacího programu MŠMT “Fyzikální pokusy s pevnými látkami (pevné pokusohraní)” a certifikát z odborného semináře “Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce”. V roce 2016 získala odbornou kvalifikaci jako “Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky”.

Práce s dětmi je náročná a zodpovědná, ale může být i koníčkem a smyslem života. V této práci, která je spíše posláním než zaměstnáním, lze objevovat nové a využívat netradiční a účinné metody výchovy a vzdělávání. Na této školičce je skvělé, že podporuje kreativitu dětí a rozhodujícím způsobem jim tak pomáhá na startovní čáře jejich života.

Andrea Zmrhalová
Andrea Zmrhalová

Je maminkou předškoláčka Tadeáška, který ji přivedl na cestu montessori. Věnuje se dětem v předškolní i školní skupince. Akreditovaná zkouška chůvy pro děti ve věku 0-7let pro ni byla jen startovací čarou na cestě ke vzdělávání se. Samostudiem, návštěvou seminářů a workshopů dále prohlubuje své znalosti nejen z oboru montessori pedagogiky. V roce 2019 absolvovala u společnosti AMI Prague Kurz Základů montessori pedagogiky pro věkovou skupinu dětí 3-6 let. Nyní se chystá na Diplomový kurz montessori pedagogiky pro věkovou skupinu dětí 6-12let pod vedením Montessori ČR.

Ve svém volném čase se Andrea věnuje své rodině, ruční tvorbě a tráví čas v přírodě.

Lucie Váňová
Lucie Váňová

Lucie žije hudbou a předává ji dětem s láskou tak, aby i ony v ní nalezly nové možnosti a poznání. Je maminkou školačky Patričky a péče o děti je její životní cestou. My jsme ji podpořili a umožnili jí studia, pro získání kvalifikace Akreditované zkoušky chůvy pro předškolní věk.

Lucie se nyní v dopoledním pracovním cyklu stará o naše nejmladší. Samostudiem si prohlubuje znalosti v montessori pedagogice a nyní se chystá na Kurz Základů montessori pedagogiky u společnosti AMI Prague.

Veronika Bártová
Veronika Bártová

Studentka předškolní pedagogiky v režimu vysoké školy, která ale nechtěla čekat, až na titul, než bude moc pracovat s dětmi. V roce 2019 úspěšně absolvovala Státní akreditovanou zkoušku chůvy pro děti ve věku 0-6 let. Veronika se věnuje montessori pedagogice a proniká do jejích tajů. Samostudium a účast na seminářích je pro ni vodítkem, než se vydá na cestu Velkého kurzu.

Ve školičce se dopoledne věnuje dětem do 3 let. Baví ji řeč a její podoby, jazykolamy a logopedie. pomáhá dětem poznávat nová slova a pojmy a dbá na správnou mluvu.

Barbora Wolfová
Barbora Wolfová

Bára má velké zkušenosti s motivací a prací s dětmi předškolního i školního věku. Věnuje se nyní své dcerce Elence a nám pomáhá svou občasnou docházkou do školní skupinky. Je konzultantkou v oblasti předškolní i školní pedagogiky a tvoří nám zázemí v podobě spolutvoření dokumentů, jako je plán výchovy a péče, studijní plán dětí atp.

Ve svém volném čase maminky na rodičovské dovolené tráví čas dalším studiem a spolu s partnerem, dětmi a psími společníky se vydává na toulky přírodou.

 
 
 
 

Projekty, do kterých jsme zapojeni

Projekt Recyklohraní

Projekt vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu na všech školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost dětí v oblasti třídění a recyklace odpadu a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí přímou účastí na sběru. Za plnění úkolů a sběr získáváme body, které si pak ve speciálním katalogu můžeme vyměnit za odměny, charakteru výtvarných a sportovních potřeb, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

www.recyklohrani.cz

Projekt Celé Česko čte dětem

Tento projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce přitažlivějším než televize.

www.celeceskoctedetem.cz

Pravidelné čtení dítěti:

  • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem
  • podílí se na emočním rozvoji dítěte
  • učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově
  • rozvíjí jazyk, paměť, představivost, učí myšlení
  • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život
  • rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení
  • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte
 
 
 

Informační schůzka pro rodiče

Vyplňte prosím své kontaktní údaje, abychom Vás mohli kontaktovat ohledně informačního semináře Montessori dílničky.