Vítejte u nás...

v prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně. S lidmi, kteří jim důvěřují. V čase, který je otevřený. S principy, které jsou nám vlastní... opravdové Montessori.

 
 
 
 
 

Vítejte!

Jsme prestižní školička s individuálním přístupem k dětem a jejich rodinám. Naším smyslem je podpořit děti ve vzdělání a rozvoji jejich individuality způsobem respektujícím jejich přirozené tempo učení. Vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání, do kterého začleňujeme prvky z metody paní Marie Montessori, s využitím pomůcek pro všestranný rozvoj každého dítěte.

Chceme dětem vytvořit takové prostředí, ve kterém se budou cítit šťastně, zábavně a hravě, kde si budou moci uvědomit a procítit vlastní jedinečnost. Dbáme na výběr učitelů, průvodců velké části jejich dětství. Neustále se vzděláváme, rozvíjíme v tom, co chceme dětem předat. Projevy vzájemné důvěry, solidarity, pomoci a podpory jsou pro nás stěžejní.

Přejeme si, aby děti vnímaly vzdělání za přirozenou součást svého života, cítily se úspěšné i uvnitř sebe sama.

 
 
 
 
 
 

Náš tým

Mgr. et Bc. Hana Kořínková
Mgr. et Bc. Hana Kořínková

739 034 462
hana.korinkova@kouzelna-skolicka.cz

„Věnovat se dětem vědomě, provázet je životem s respektujícím přístupem a ukázat jim možnosti rozvoje sebe sama to bylo a je PROČ Kouzelná montessori školička.“

Vystudovala jsem právnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni, kde jsem se zaměřila na studium Ústavního práva – Základní lidská práva a principy, práva dětí. Po získání praxe v soukromé i státní sféře právní oblasti a po narození syna Tomislava jsem se vrátila na svou cestu. Za pomoci jógy, praktikování ásan a meditací jsem znovu-objevila vnitřní sílu a touhu pracovat s dětmi a pro děti. Po narození dcery Anežky jsem své vzdělání rozšířila o studium Asistenta pedagoga v NIDV Karlových Varech, neboť jsem toužila získat alespoň základní pedagogické vzdělání. Absolvovala jsem kurz Základní znalosti Montessori pedagogiky ve výcvikovém AMI centru v Praze. A získala jsem osvědčení pro lektora jógy pro děti i dospělé. Tím nekončím, ale právě začínám…

Děkuji rodičům za jejich podporu, manželovi a dětem za bezpodmínečnou lásku a zrcadlo, které mi každý nový den nastavují znovu a znovu. Velké díky patří i Leničce Konopáskové, která stojí vždy při mně. Děkuji své velké učitelce Jarušce Sedláčkové za to, že mne neustále vrací zpět k sobě samotné. Děkuji Míše Willheimové za možnost objevení montessori metody, pedagogiky jako celku. Děkuji Mišce Kasikové za možnost uskutečňovat sen. Haničce Luhanové za příležitost, Olince Tajovské za nadhled. A všem dalším (Evička Dorňáková, Jitka Straková, Veronika Marková, Jaruška Černá, Veronika Pecáková,…), kteří mne provázejí.

Tereza Chmelíková
Tereza Chmelíková

602 131 521
tereza.chmelikova@kouzelna-skolicka.cz

Pracovala v Montessori Institute Praha, což je školící centrum pro montessori učitele zaštítěné centrálou AMI v Amsterdamu. Spolupracovala se školičkou v Praze, kde vedla lekce angličtiny. Absolvovala AMI asistenstký montessori kurz zaměřený na dětičky ve věku 0 - 3 a 3 - 6 let a kurz základů montessori pedagogiky. Nadále se vzdělává ve školícím centru pro věkovou skupinu 3 - 6 let. Má dceru Elišku, která ji přivedla k montessori pedagogice a k respektujícímu přístupu k dětem.

S dětmi ve školičce tráví dopolední cyklus, kde propojuje děti s pomůckami, pozoruje je a rozvíjí jejich potenciál. Nabízí individuální konzultace i pro rodiče dětí mimo školičku, vede montessori dílničky pro veřejnost.

Svůj volný čas nejraději tráví v přírodě italských Dolomit společně se svou dcerou a psí smečkou. S vášní se věnuje orientačním sportům na závodech po celém světě - lyžařský orientační běh, orientační běh, rádiový orientační běh.

Milada Hercíková
Milada Hercíková

Vystudovala Střední školu hotelnictví a turismus. Po škole se věnovala hlídání dětí soukromě v rodinách. Poté si uvědomila, že práce s dětmi ji baví a naplňuje. A tak absolvovala kurz chůvy pro děti od narození do zahájení povinné školní docházky, kde byla proškolena o základech vývojové psychologie, pedagogiky i první pomoci. Pracovala ve školičce v Praze, kde získala spoustu zkušeností a kreativních nápadů. Na podzim se chystá absolvovat diplomový kurz Montessori pro věk 0-3.

Mezi její záliby patří lyžování, surfování, in-line brusle, cestování a nejvíce času tráví v přírodě. Na dětičkách má nejraději jejich bezprostřední upřímnost.

Lenka Čáslavová
Lenka Čáslavová

Vyučila se dámskou krejčovou a v roce 2012 absolvovala roční odborný kurz Asistenta pedagoga v Mostě. Od té doby se aktivně věnuje práci s malými dětmi v mateřských školách. V roce 2015 získala osvědčení ze vzdělávacího programu MŠMT “Fyzikální pokusy s pevnými látkami (pevné pokusohraní)” a certifikát z odborného semináře “Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce”. V roce 2016 získala odbornou kvalifikaci jako “Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky”.

Práce s dětmi je náročná a zodpovědná, ale může být i koníčkem a smyslem života. V této práci, která je spíše posláním než zaměstnáním, lze objevovat nové a využívat netradiční a účinné metody výchovy a vzdělávání. Na této školičce je skvělé, že podporuje kreativitu dětí a rozhodujícím způsobem jim tak pomáhá na startovní čáře jejich života.

 
 
 
 

Projekty, do kterých jsme zapojeni

Projekt Recyklohraní

Projekt vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu na všech školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost dětí v oblasti třídění a recyklace odpadu a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí přímou účastí na sběru. Za plnění úkolů a sběr získáváme body, které si pak ve speciálním katalogu můžeme vyměnit za odměny, charakteru výtvarných a sportovních potřeb, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

www.recyklohrani.cz

Projekt Celé Česko čte dětem

Tento projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce přitažlivějším než televize.

www.celeceskoctedetem.cz

Pravidelné čtení dítěti:

  • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem
  • podílí se na emočním rozvoji dítěte
  • učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově
  • rozvíjí jazyk, paměť, představivost, učí myšlení
  • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život
  • rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení
  • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte
 
 
 

Informační schůzka pro rodiče

Vyplňte prosím své kontaktní údaje, abychom Vás mohli kontaktovat ohledně informačního semináře Montessori dílničky.

Kouzelná montessori školička

Děti s Vámi prožijí čas, který bude patřit jen vám.